26/4/2560 23:59:0028/4/2560 13:08:40 โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
mainpic

รายการกำหนดการ
ยื่นใบสมัครทางเว็บไซด์และชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร6 ก.พ. 60 - 26 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์4 พ.ค. 60
สอบสัมภาษณ์15 พ.ค. 60
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์19 พ.ค. 60
รายงานตัว/ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อยืนยันสิทธิ์24 พ.ค. 60

ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล/พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ